Rektor har ordet:

Leder, ikke sjef

» Å være rektor på en liten skole, kanskje spesielt også med vår pedagogiske retning, betyr å være en del av det ene teamet. Min hverdag består i å tilrettelegge for det beste læremiljøet, for alle. Vi har lykkes med trivsel, både for ansatte og elever. Dette gjenspeiles i lavt fravær og høy deltakelse på aktiviteter. Hjuksebø Montessoriskole er en god plass å være, og en god plass å lære.»

– Beate Lorentzen Eie

Montessoripedagogikken

Elever

Klassetrinn

Ansatte

År i drift

Kontakt oss

Adresse: Breisetvegen 46, 3683 Notodden

Mobil: 97 11 89 84

E-post: post@hjuksebomontessori.no

Åpent: Ukedager 08:00 – 15:30

Facebook:  Hjuksebø Montessoriskole SA

Hva er Montessoripedagogikken?

Montessoripedagogikken er en «hjelp til livets utfoldelse». En slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke.

Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet. Maria Montessori så på de første seks årene som de viktigste i menneskets liv, da grunnlaget for barnets dannelse ble lagt. Derfor er montessoribarnehagen en så sentral del av montessoripedagogikken. Her skal barnet både få rom til å være selvstendig og klare seg selv, og få lov til å være en viktig bidragsyter for fellesskapet. Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori. Nettopp fordi det sier så mye om det vi ønsker å gjøre.

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Kilde: Montessori Norge