Skoleruta 2019/2020

19. august

Endelig skolestart! Velkommen embarassed.

Uke 41, oktober

Høstferie fra mandag 7. oktober til og med fredag 11. oktober.

Fredag 1. november

Fri for elevene, planleggingsdag for lærerne.

20. desember

Siste skoledag før jul.

3. januar

Første skoledag i det nye året.

Uke 8, februar

Vinterferie fra mandag 17. februar til og med fredag 21. februar.

16. mars

Fri for elevene, planleggingsdag for lærerne.

6. til 13. April

Påskeferie, fra mandag 6. april til og med mandag 13. april.

1. og 21. Mai

Offentlige fridager, 21. mai er Kristihimmelfartsdag.

1. Juni

Offentlig fridag 2. pinsedag.

19. Juni

Siste skoledag Velfortjent sommerferie for elevene! 

Skoletransport og rettigheter

Skoleskyss håndteres av Farte.no og er lik i hele landet.
Her kreves det innlogging av elektronisk ID, samt å sende søknad i henhold til dine behov. Start gjerne på www.farte.no/skoleskyss/for-skoler

Styret

Styret for året 2020

  • Styreleder: Ole Christoffer Røste
    Tlf: 951 54 655
  • Nestleder:  Håvard Haukvik
  • Styremedlem: Håkon Kyllingmark
  • Styremedlem: Trine Hardang Hvitås
  • Styremedlem: Inger Lise Eek Vegheim
  • Varamedlem:  Gro Laila hansen
  • FAUs representant: Kine Rui

FAU

 

FAU leder:
Kine Rui, tlf. 92237629

Søknadsskjema Hjuksebø Montessoriskole

1 + 15 =

"Never help a child with a task at which he feels he can succeed.”

Maria Montessori

Hva er Montessori?

Hjelp til selvlæring.

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et av dens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv.

Det forberedte miljøet

Materiellet «pensumet» i det forberedte miljøet er alltid tilgjengelig, og gir mange muligheter for hvert enkelt barn. Det er ingenting som er tilfeldig i miljøet, da alt har en funksjon.

Frihet og ansvar

I et montessorimiljø har barnet frihet til å jobbe alene eller i gruppe. Frihet til å velge oppgaver og materiell de har fått presentasjoner i. Men frihet og ansvar må øves på.

Harmoni og høflighet

I montessori-hverdagen er harmoni og høflighetsøvelser både viktig og sentralt, da det utgjør en viktig del av arbeidet med klassemiljøet.

Going out

I Montessori er «Going out»  -ut i nærmiljøet -ut i samfunnet sentralt. Det barnet så fungerte i skolen, og ble «hilset velkommen», vil de også bruke i møte med andre mennesker og naturen vi besøker.

“Education must begin the day the child is born, and the child must be able to live in an environment built for him, an environment that answers his needs.” 

– Maria Montessori