Skoleruta 2023/24

Endelig skolestart! Velkommen smile.

Mandag 21. august

Høstferie.

Uke 41,

9. – 13. oktober

Siste skoledag før jul.

Torsdag 21. desember

Første skoledag i det nye året.

Torsdag 4. januar

Vinterferie.

Uke 8

19. – 23. februar

Påskeferie.

25. mars – 1. April

Fridager i mai.

1. mai
9. og 10. mai
17. mai
20. mai (Kr. Himmelfartsdag)

Siste skoledag. Velfortjent sommerferie for elevene! 

Fredag 21. Juni

Skoletransport og rettigheter

Skoleskyss håndteres av Farte.no og er lik i hele landet.
Her kreves det innlogging av elektronisk ID, samt å sende søknad i henhold til dine behov. Start gjerne på www.farte.no/skoleskyss/for-skoler

Styret

Styret for året 2022-2023

  • Styreleder: Thor Erik Haugen tlf. 48083347
  • Nestleder: Håkon Kyllingmark
  • Styremedlem: Anne Marte Sperre
  • Styremedlem: Trine Hardang Hvitås
  • Styremedlem: Inger Lise Eek Vegheim
  • Varamedlem: Kjetil Mikkelborg

FAU

 

FAU leder:
Angela Bangstein
Mob: 479 65 429

Søknadsskjema Hjuksebø Montessoriskole

8 + 3 =

"Never help a child with a task at which he feels he can succeed.”

Maria Montessori

Hva er Montessori?

Hjelp til selvlæring.

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et av dens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv.

Det forberedte miljøet

Materiellet «pensumet» i det forberedte miljøet er alltid tilgjengelig, og gir mange muligheter for hvert enkelt barn. Det er ingenting som er tilfeldig i miljøet, da alt har en funksjon.

Frihet og ansvar

I et montessorimiljø har barnet frihet til å jobbe alene eller i gruppe. Frihet til å velge oppgaver og materiell de har fått presentasjoner i. Men frihet og ansvar må øves på.

Harmoni og høflighet

I montessori-hverdagen er harmoni og høflighetsøvelser både viktig og sentralt, da det utgjør en viktig del av arbeidet med klassemiljøet.

Going out

I Montessori er «Going out»  -ut i nærmiljøet -ut i samfunnet sentralt. Det barnet så fungerte i skolen, og ble «hilset velkommen», vil de også bruke i møte med andre mennesker og naturen vi besøker.

“Education must begin the day the child is born, and the child must be able to live in an environment built for him, an environment that answers his needs.” 

– Maria Montessori