Skolefritidsordningen

SFO hos oss er fritid for barnet, med mulighet til å bli med på aktiviteter som tilrettelegges.

ÅPNINGSTIDER

Morgen: 07:00 til skolestart
Ettermiddag: Skoleslutt til 16:30

Søknadsskjema SFO

Antall dager 1. -2. klasse

Antall dager 3. - 4. klasse

Dager

7 + 9 =

Det gis 30% søskenmoderasjon, og 50% der hvor tre barn er sammen. Søskenmoderasjon gis for de plassene der barna faktisk benytter tilbudet sammen.