Skolefritidsordningen

SFO hos oss er fritid for barnet, med mulighet til å bli med på aktiviteter som tilrettelegges.

ÅPNINGSTIDER

Morgen: 07:00 til skolestart
Ettermiddag: Skoleslutt til 16:30

Søknadsskjema SFO

Antall dager

Dager

14 + 3 =